Ik heb een:

Visie Energie Agenda Nederland

Van een ad-hoc beleid in energie wordt niemand beter. Bedrijven niet. Consumenten niet. En Nederland als geheel niet. Het maakt ons land kwetsbaar in energie. Nu en in de toekomst. Bij Energie Agenda Nederland snappen we dat. Wij willen de energiesituatie in Nederland verbeteren vanuit 4 invalshoeken.

Markt

De energiemarkt is ongelofelijk ingewikkeld. Wij analyseren de markt voortdurend. We kijken wat er wereldwijd gebeurt en relateren dat aan de situatie in Nederland. Wij blikken vooruit. Wij zien veranderingen op de energiemarkt vaak als eerste aankomen. Wij adviseren hoe gehandeld moet worden.

Bedrijven

Bedrijven vormen de motor van de economie. Als bedrijven stilvallen door een stagnerende energiemarkt of door verkeerd overheidsbeleid, dan komen duizenden banen in gevaar. Het zijn risico’s die de overheid kan voorkomen door beter geïnformeerd te zijn en op basis van heldere feiten een beslissing te nemen.

Overheid en politiek

De invloed van politieke besluiten op de het landelijk energiebeleid is ongekend. Het is van groot belang dat besluiten worden genomen op basis van de juiste informatie. Wij mengen ons graag in het gesprek als objectief klankbord voor ministeries en ambtenaren.

Consument

Energie Agenda Nederland is geen consumentenorganisatie, zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond. Toch werkt een juiste besluitvorming op het gebied van energie direct door in de portemonnee van de consument. Beter beleid richting bedrijven zorgt uiteindelijk voor lagere kosten voor consumenten.

Dit is Energie Agenda Nederland

Energie Agenda Nederland behartigt de energiebelangen van branches en sectoren. Op naar een nuchtere, oplossingsgerichte en toekomstbestendige visie voor 2050.

Oplossingen

Regels moeten problemen oplossen. Géén loze beloftes bieden.

Financiën

Energie moet betaalbaar blijven voor bedrijven. Nu en in de toekomst.

Circulair

Steeds weer innoveren? Of slimmer omgaan met wat we al hebben?

Analyse

Voer discussies op basis van feiten. Los van emotie en sentiment.